PQs and Replies - By Sitting


 
 

Show details for Seduta Nru 475 - 16/06/2021  fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 475 - 16/06/2021 fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 474 - 15/06/2021  fid-9:00 a.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 474 - 15/06/2021 fid-9:00 a.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 473 - 14/06/2021  fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 473 - 14/06/2021 fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 472 - 09/06/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 472 - 09/06/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 471 - 08/06/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 471 - 08/06/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 470 - 03/06/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 470 - 03/06/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Hide details for Seduta Nru 469 - 02/06/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 469 - 02/06/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
21528: Summit dwar Intelliġenza Artifiċjali f’Għawdex (ORAL) - Interim
21527: Tenders - kuntratti (ORAL) - Final
21526: Dar ta’ San Ġużepp – servizzi professjonali (ORAL) - Final
21525: Buses Elettriċi - xiri (ORAL) - Final
21512: Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali - karozzi mixtrija/mikrija (ORAL) - Final
21511: Ministeru għas-Saħħa - karozzi mixtrija/mikrija (ORAL) - Final
21510: Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar - karozzi mixtrija/mikrija (ORAL) - Final
21509: Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza - karozzi mixtrija/mikrija (ORAL) - Final
21508: Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infruzar tal-Liġi - karozzi mixtrija/mikrija (ORAL) - Final
21507: Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur - karozzi mixtrija/mikrija (ORAL) - Final
21500: Uffiċċju tal-Irkupru tal-Assi – lista ta’ assi (ORAL) - Interim
21499: Kap tal-Aġenzija tal-Għajnuna Legali (ORAL) - Final
21487: Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru - siġar u pjanti miżrugħa (ORAL) - Final
 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site