PQs and Replies - By Sitting


 
 

Hide details for Seduta Nru 489 - 14/07/2021  fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 489 - 14/07/2021 fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
21978: Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd, l-Ikel u Drittijiet tal-Annimali - reklami fuq it-televiżjoni - nefqa (ORAL) - Final
21977: Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali - reklami fuq it-televiżjoni - nefqa (ORAL) - Final
21976: Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru - reklami fuq it-televiżjoni - nefqa (ORAL) - Final
21975: Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal - reklami fuq it-televiżjoni - nefqa (ORAL) - Final
21974: Ministeru għal Għawdex - reklami fuq it-televiżjoni - nefqa (ORAL) - Interim
21973: Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali - reklami fuq it-televiżjoni - nefqa (ORAL) - Final
21958: MFSA – interessi tal-konsumaturi anzjani (ORAL) - Final
21957: Unjoni Ewropea – infringement proceedings (ORAL) - Final
21884: Uffiċini fil-Gozo Innovation hub - ħaddiema (ORAL) - Interim
21883: Bord għas-Soluzzjoni ta' Tilwin għan Networks dwar l-Utiliajiet (ORAL) - Final
21882: Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli - sponsorships (ORAL) - Final
21874: MFSA - talbiet ta' refund ta' application fees (ORAL) - Final
21864: A.L. 265 tal-2021 - Konflitt bejn il-verżjoni Maltija u Ingliża (ORAL) - Final
21863: Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji - miżuri regolatorji - sanzjonijiet (ORAL) - Final
21847: Food delivery platforms – self employed (ORAL) - Final
21812: Korp tal-Pulizija – ritorn ta’ flus minn overtime (ORAL) - Final
21798: Forzi Armati ta' Malta - Bord tal-Inġustizzja - każijiet (ORAL) - Final
21766: Crane Currency - Ksur ta' regoli ta' State Aid - investigazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea - Eżitu (ORAL) - Final
Show details for Seduta Nru 488 - 13/07/2021  fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 488 - 13/07/2021 fis-2:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site