Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
11930
Data:
05/11/2019
Seduta:
276 - 11/11/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Inkjesta mill-House of Commons dwar id-diżinformazzjoni u fake news

 

L-Onorevoli KAROL AQUILINA staqsa lill-Onorevoli CARMELO ABELA (Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ):
Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-korrispondenza kollha li ntbagħtet mill-Kummissarju Għoli ta' Malta fir-Renju Unit lid-Digital, Culture, Media and Sport Committee tal-House of Commons b'rabta mal-inkjesta dwar id-diżinformazzjoni u l-fake news?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li tweġiba ser tingħata f’seduta oħra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 11/11/2019 04:34:09 PM - PQ ID 6124E783C20B6C73C12584A900344D71