Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
8004
Data:
13/04/2023
Seduta:
116 - 02/05/2023 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Qrati – sentenzi dwar penalitajiet finanzjarji

 

L-Onorevoli CHRIS SAID staqsa lill-Onorevoli JONATHAN ATTARD (Ministru għall-Ġustizzja):
Jista’ l-Ministru jgħid x’passi leġiżlattivi qed iqis li jieħu fid-dawl ta’ diversi sentenzi tal-Qrati Maltin (sede Kostituzzjonali), fejn qed jiġi kostantement ritenut li l-impożizzjoni da parti ta’ diversi awtoritajiet pubbliċi ta’ penalitajiet finanzjarji li huma sostanzjali, huma bi ksur tal-artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant illi attwalment qegħdin jiġu evalwati u analizzati diversi sentenzi tal-Qrati Maltin (sede Kostituzzjonali) sabiex fejn hemm il-bżonn jittieħdu l-passi neċessarji fiż-żmien li ġej.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 2/5/2023 07:25:01 PM - PQ ID 3A1DFA0E2C17B1F9C1258990002C19B2