Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
21753
Data:
15/06/2021
Seduta:
476 - 21/06/2021 02:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Il-Mellieħa – permess validu mill-MCA – antennas/apparat simili

 

L-Onorevoli ROBERT CUTAJAR staqsa lill-Onorevoli SILVIO SCHEMBRI (Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija):
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 21699 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu u ċjoè: Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm antennas/jew apparat simili b'permess validu mill-Awtorità tal-Komunikazzjoni (MCA) fuq residenzi privati fil-lokalità tal-Mellieħa, liema apparat ġie installat minn kumpaniji privati li joffru servizzi tat-telefonija ċellulari f’pajjiżna? Jista’ jgħid f’liema toroq dawn jinsabu installati?

 

Tweġiba:
L-Informazzjoni għadha qed tinġabar u l-informazzjoni għadha qed tinġabar.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/6/2021 02:32:08 PM - PQ ID 6D6E1BB31FB52801C12586F500327DBF