Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
13897
Data:
23/04/2020
Seduta:
324 - 30/04/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali - kuntratti mogħtija

 

L-Onorevoli THERESE COMODINI CACHIA staqsiet lill-Onorevoli MICHAEL FALZON (Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali):
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kuntratt ingħata mill-Ministeru, aġenzija jew entità li taqa’ taħt id-dekasteru tiegħu, sa mill-1 ta’ Marzu 2020? Jista’ jgħid lil min ingħata kull kuntratt, jindika l-iskop tiegħu, jekk ingħatax wara sejħa jew le, u l-valur tal-kuntratt?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellat li, l-informazzjoni mitluba minnha hija kif tidher fit-tabella li qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra: PQ 13897 - Contracts of Service as from March 2020 - Final.xlsxPQ 13897 - Contracts of Service as from March 2020 - Final.xlsx

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 30/4/2020 05:04:20 PM - PQ ID B7CF4CBB31CC6CAFC1258553002D13F7