PQs and Replies - By Sitting


 
 

Show details for Seduta Nru 529 - 07/12/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 529 - 07/12/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 528 - 06/12/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 528 - 06/12/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Show details for Seduta Nru 527 - 01/12/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 527 - 01/12/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Hide details for Seduta Nru 526 - 30/11/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 526 - 30/11/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
23543: Ħal Farruġ – ramel imħallat mal-Jet Fuel - esportazzjoni (ORAL) - Final
23536: Kawżi li ġew diferiti (ORAL) - Final
23535: Kawżi li ġew diferiti (ORAL) - Final
23534: Malta Business Registry - kirja tal-post (ORAL) - Interim
23533: Servizz Pubbliku – uffiċjal pubbliku jissospendi lilu nnifsu – proċeduri (ORAL) - Final
23532: Servizz Pubbliku – uffiċjal pubbliku jissospendi lilu nnifsu – proċeduri (ORAL) - Final
23531: Sptar Ġenerali ta' Għawdex - radjologu matul il-lejl (ORAL) - Final
23530: Ir-Rabat Għawdex - Triq Wied il-Lunzjata - Crash barriers (ORAL) - Final
23503: Il-Gudja – Triq San Ċiru – proprjetajiet mhux ikkurati (ORAL) - Final
23502: Il-Gudja – Triq San Ċiru – proprjetajiet mhux ikkurati (ORAL) - Interim
23501: Il-Gudja – Triq San Ċiru – proprjetajiet mhux ikkurati (ORAL) - Final
23500: Il-Gudja – Triq Santa Katarina, Triq Joseph Pace u Triq id-Dejqa - xogħlijiet (ORAL) - Final
23499: Il-Gudja – Triq Santa Katarina, Triq Joseph Pace u Triq id-Dejqa – xogħlijiet (ORAL) - Final
23498: Il-Gudja – Triq Santa Katarina, Triq Joseph Pace u Triq id-Dejqa - xogħlijiet (ORAL) - Final
23463: Programm ta’ rijabilitazzjoni minħabba l-vizzju tax-xorb (ORAL) - Final
23462: Programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga (ORAL) - Final
 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site