PQs and Replies - By Sitting


 
 

Show details for Seduta Nru 529 - 07/12/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 529 - 07/12/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
Hide details for Seduta Nru 528 - 06/12/2021  fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIIISeduta Nru 528 - 06/12/2021 fl-4:00 p.m. - Leġislatura Numru XIII
23630: Żieda fil-Personal Emoluments bejn Jannar u Ottubru 2021 (ORAL) - Final
23629: Għawdex – Għassa tax-Xagħra (ORAL) - Final
23628: Trattattivi ma’ Steward Health Care dwar il-konċesjoni tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, Sptar San Luqa u Sptar Karen Grech (ORAL) - Final
23626: Site plan – trasferiment ta’ art għal użu ta’ motor sport (ORAL) - Interim
23625: Land Authority – trasferiment ta’ Art (ORAL) - Interim
23624: Fran protetti taħt xi skema jew regolament tal-ippjanar (ORAL) - Final
23623: Fran tal-ħobż Malti li għadhom reġistrati u joperaw (ORAL) - Final
23622: Fran li jaħmu ħobż tal-Malti - sussidji (ORAL) - Final
23621: Fran tal-qagħaq, galletti u ħelu ieħor reġistrati u li joperaw (ORAL) - Final
23620: Fran tal-ħobż Malti li għadhom reġistrati u joperaw (ORAL) - Final
23608: Ħaddiema tal-eks Telemalta - kumpens (ORAL) - Final
23606: Charging pillars (points) – deċiżjonijiet fuq fejn jiġu installati (ORAL) - Final
23605: Mellieħa, San Pawl il-Baħar u n-Naxxar – twaħħil ta’ charging pillars (points) (ORAL) - Final
23604: Mellieħa - Triq it-Telgħa ta’ Selmun - periklu kkawżat minn siġar (ORAL) - Final
23603: Kunsill Lokali tal-Mellieħa – tiswija ta’ ħsarat fuq bankina (ORAL) - Final
23602: Infrastruttura Malta – nefqa fuq ġibjuni ġodda (ORAL) - Interim
23601: Infrastruttura Malta – nefqa fuq ġibjuni (ORAL) - Interim
23600: Ħlas ta’ taxxa fuq dħul ta’ pensjonijiet (ORAL) - Interim
 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site