Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
11719
Data:
25/10/2019
Seduta:
270 - 29/10/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Sptar Monte Carmeli – saqaf ta’ ward ikkundannat

 

L-Onorevoli EDWIN VASSALLO staqsa lill-Onorevoli CHRIS FEARNE (Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa):
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’testijiet saru mill-perit biex jivverika jekk tassew is-saqaf tas-sala MW3B fl-Isptar Monte Carmeli hux ikkundannat?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-management kien iddeċieda li jqabbad Structural Engineer fejn ikkumissjona u għamel Visual Survey tas-soqfa.Wara li sar dan ix-xogħol, dawk is-soqfa li kienu ġew identifikati u li kienu jirrikjedu tiswijiet estensivi, ġie deċiż li jiġu battala, fosthom kmamar li hemm fis-sala MW3B liema sala llum hija battala kollha.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 29/10/2019 05:00:20 PM - PQ ID 410AAC0E3224A91AC125849E00299D49