Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
4313
Data:
15/02/2018
Seduta:
147 - 23/10/2018 04:00 PM
Seduta Interim:
175 - 03/12/2018 06:00 PM
Titlu: 
Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali – Konsulenti ngaġġati – ismijiet u ħlasijiet

 

L-Onorevoli JASON AZZOPARDI staqsa lill-Onorevoli IAN BORG (Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali):
Jista’ l-Ministru jelenka l-ismijiet u l-ħlasijiet rispettivi ta’ kull konsulent ingaġġat minn kull entità li għaliha hu responsabbli?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li informazzjoni mitluba qiegħda hawn taħt;

Dipartiment / Entita' / Agenzija:
l-Isem ta' kull konsulent
Hlas ta' kull Konsulent 
Planning Authority
Bonnici Hermann
                                           18,050.00
Borg Brian
                                           12,390.00
Grech & Ghaznavi
                                              1,994.20
Grech Joe
                                                 446.40
Novargo Ltd
                                           10,030.00
Pricewaterhousecoopers
                                              3,776.00
Striped Sox
                                           14,159.90
Land Registry
Profs Saviour Formosa
Euro36,000 Excluding VAT
BICC
NIL
BRO
NIL
Property Malta
NIL
Infrastructure Malta
XYZ Architecture and Design 
€30,000 excl. VAT
Lands Authority
Dr Stefano Filletti
€16,949.0
Mr Edmund Tabone
€4,980.0
Mr Denis Camilleri
€7,000.0
Dr Edward Zammit Lewis
€14,830.0
Dr Vincent Galea
€9,000.0
Dr Vincent Marmara'
€15,400.0
Rosario Galea
€5,727.0
Vince Gilson
€5,090.0
Dr Cory Greenland
€3,500.0
Mr Luke Dalli
€21,000.0
Dr Joe Cilia
€6,000.0
John Sevasta
€2,949.0
Dr Robert Musumeci
€5,000.0
Transport Malta
PWC
€287 per month
Christian Larsson
€2100 (inclVAT) monthly (48hrs per month) + €250 per day for travel (20 days)
Stephen John Oddy
€500 per day including travel dates / Travel Expenses €50 each way (UK travel expenses) Small FTO €50 per hr based on 12 hours/ Final report €200 / Admin work €50 per hour / Meals €50 up to 12 hrs in Malta / €100 if more than 12 hrs in Malta
Victor Anthony Vella
€45,000 annual fee                                                                            €10,000 annual office allowance                                                   €480 annual communication allowance
Carmel Grech
Mon to Fri €14 per hr - 90 hrs per month                                         Sat €25 per hr                                      Sun & PH €30
Anand Dayal
€20 per hr - 80 hrs per month                                                      
EM Architects
Junior Architect €20 per hour excl VAT 15 to 20hrs per week.  Traffic Engineer /Transport Planner at €40 per hour excl VAT approx 10 hours per week
Odette Lewis
Consultancy - €35 per hr /  Jun Arch Civil Eng €20 per hr / Draftsperson €12 per hr effective 1st August 2016
Karl Stagno Navarra 
€1,500 per month excluding VAT
Dr Ishmael Psaila
€50 per hour excluding VAT 
KPMG
€4,500 excluding VAT

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 3/12/2018 06:56:21 PM - PQ ID 7D5E41249090278CC125823500337687