Leġiżlatura
XII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
22403
Data:
08/01/2016
Seduta:
359 - 22/02/2016 02:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Intrapriżi Żgħar u Medji – skemi ta’ inċentivi

 

L-Onorevoli CLAUDIO GRECH staqsa lill-Onorevoli CHRIS CARDONA (Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar):
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 14714, jista’ l-Ministru jgħid kemm intrapriżi bbenefikaw mill-iskema ‘Microinvest 2014’ u kemm ingħatat għajnuna (aid) kumplessivament taħt din l-iskema? Jista’ jaqsam l-informazzjoni sena b’sena (għas-snin 2014 u 2015) u skont id-daqs tal-intrapriża li bbenefikat?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li taħt l-iskema tal-Micro Invest, 897 impriża bbenifikaw fl-2014 u 1,193 impriża bbenifikaw fl-2015. Fl-2014 l-għajnuna finanzjarja ammontat għal €5,736,658 waqt li fl-2015 l-għajnuna finanzjarja ammontat għal €9,285,657.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 22/2/2016 02:48:40 PM - PQ ID D11972407117E78BC1257F3400538BE3