Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
20529
Data:
16/04/2021
Seduta:
451 - 21/04/2021 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Għajnsielem - Dar tal-Anzjani

 

L-Onorevoli JOSEPH ELLIS staqsa lill-Onorevoli CLINT CAMILLERI (Ministru għal Għawdex):
Jista' l-Ministru jgħid meta hemm ħsieb illi titlesta d-Dar tal-Anzjani f'Għajnsielem, Għawdex illi ilha mikrija kważi tmien snin ? Kemm qed tiswa l-kirja ta' din id-dar u sakemm ser tibqa' mikrija ?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li filwaqt li jirreferi għall-mistoqsija parlamentari numru 32689, ninsab infurmat li bħalissa għadu għaddej il-proċess tal-evalwazzjoni.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/4/2021 05:12:17 PM - PQ ID 6EE2C9ED0ACBF5A6C12586B900519E81