Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
2073
Data:
28/06/2022
Seduta:
26 - 06/07/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ħal Far Model Flying Association – użu ta’ art fl-inħawi ta’ Wied Żnuber

 

L-Onorevoli STANLEY ZAMMIT staqsa lill-Onorevoli SILVIO SCHEMBRI (Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet):
Peress li l-mistoqsijiet parlamentari 511 u 865 ma ġewx imwieġba kompletament, u in vista tal-wegħda ta' qabel l-elezzjoni li l-ebda żvilupp mhu se jsir fiż-żona ta' Wied Żnuber f’Ħal Far, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li l-ftehim mal-Ħal Far Model Flying Association dwar l-użu ta' art fl-istess inħawi jiġi kkanċellat jew modifikat biex jirrifletti din il-wegħda? Liema huma s-siti alternattivi li qed jiġu kkonsidrati għall-użu ta' Ħal Far Model Flying Association? Liema huma l-partijiet konċernati li qed jiġu kkonsultati?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-tweġiba tingħata f’seduta oħra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 6/7/2022 04:40:56 PM - PQ ID 25846FBF46511B70C125886F003C4E47