Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
2077
Data:
28/06/2022
Seduta:
26 - 06/07/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Żurrieq: Vjal ix-Xarolla - ġibjuni

 

L-Onorevoli STANLEY ZAMMIT staqsa lill-Onorevoli STEFAN ZRINZO AZZOPARDI (Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar):
B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 2000, jista' l-Ministru jgħid kemm hi l-kapaċità taż-żewġ ġibjuni taħt Vjal ix-Xarolla, iż-Żurrieq u xi jsir mill-ilma maħżun u jekk il-barriera li se tintuża għall-overflow hijiex tal-privat jew le u jekk iva, jekk hemmx xi obbligi lejn is-sid jew sidien tal-barriera?

 

Tweġiba:
Ninsab infurmat li l-ġibjuni li jinsabu taħt Vjal ix-Xarolla u li qed issir referenza għalihom għandhom volum totali ta’ madwar 1732m kubi, li flimkien mal-barriera li qed tintuża għall-overflow ta’ dawn il-ġibjuni huma parti minn sistema ta’ culverts eżistenti.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 6/7/2022 04:40:42 PM - PQ ID F2981955420ED99CC125886F003D191B