Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
1686
Data:
16/06/2022
Seduta:
20 - 21/06/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Bdiewa reġistrati

 

L-Onorevoli GRAZIELLA GALEA staqsiet lill-Onorevoli ANTON REFALO (Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali):
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm bdiewa reġistrati, kemm full time kif ukoll part time, separatament għal kull wieħed minn dawn l-age groups:
   a) taħt l-20 sena,
   b) bejn il-21 u t-30 sena,
   c) bejn il-31 u l-40 sena,
   d) bejn il-41 u l-50 sena,
   e) bejn il-51 u s-60 sena, u
   f) ‘l fuq minn 60 sena?

 

Tweġiba:
Nirreferi lill-Onor. Interpellant għar-risposta tal-Mistoqsija Parlamentaru Nru 142.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site
 

 

L-aħħar bidla: 21/6/2022 04:32:54 PM - PQ ID 047376A5A135007DC1258863003E98BE