Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
1709
Data:
17/06/2022
Seduta:
20 - 21/06/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ħal Qormi – Triq l-Għargħar 1979 – tibdil fl-għoli tal-ħitan

 

L-Onorevoli RYAN CALLUS staqsa lill-Onorevoli MIRIAM DALLI (Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża):
Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra jekk kienx hemm tibdil fl-għoli tal-ħitan mis-simulazzjoni diġitali li kienet intweriet fit-tnedija tal-proġett tal-ġnien fi Triq l-Għargħar 1979 f’Ħal Qormi, liema proġett qiegħed jiġi implimentat mill-Wasterserv?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-iskop ta’ kull simulazzjoni diġitali hu li jippreżenta l-kunċett ġenerali tal-proġett. Fil-każ tal-ġnien imsemmi, dan il-kunċett kompla jiġi żviluppat fil-kors tal-implimentazzjoni li f’dan il-każ saret permezz ta’ sejħa għal “design and build”.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/6/2022 04:32:40 PM - PQ ID E1418BD3F262808EC1258864003C3E25