Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
1676
Data:
16/06/2022
Seduta:
20 - 21/06/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
MCA - ħatra tal-membri tal-Bord

 

L-Onorevoli CHRIS SAID staqsa lill-Onorevoli SILVIO SCHEMBRI (Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet):
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1170 u ċjoè: Jista’ jgħid attwalment min huma ċ-chairperson, id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? Jista’ jgħid f’kull każ meta kull persuna ġiet maħtura u għal kemm żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali hijiex l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna konċernata?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li t-tagħrif għadu qed jinġabar u t-tweġiba tingħata f’seduta oħra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/6/2022 04:32:13 PM - PQ ID A8ED7AA1DA3C7223C125886300306A09