Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
1020
Data:
26/05/2022
Seduta:
13 - 01/06/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Wied Rini – art tal-Gvern

 

L-Onorevoli REBEKAH CILIA staqsiet lill-Onorevoli SILVO SCHEMBRI (Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet):
Jista' l-Ministru jgħid għal xiex qed jintuża l-bini ta' Wied Rini Maritime Coastal Station u Wireless Telegraphy Station bħalissa? Jista’ jgħid jekk din l-art għadhiex proprjetà tal-Gvern jew inkella saritx tal-privat jew ġietx okkupata?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li s-sit immarkat bl-aħmar fid dokument impoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra huwa mikri lill-Go plc filwaqt li s-sit immarkat bil-blu mhux okkupat.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra: Wied Rini Station.pdfWied Rini Station.pdf

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 1/6/2022 04:34:47 PM - PQ ID E571842B028EBEE2C125884E002D2721