Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
1019
Data:
26/05/2022
Seduta:
13 - 01/06/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Speed Limits

 

L-Onorevoli REBEKAH CILIA staqsiet lill-Onorevoli AARON FARRUGIA (Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali):
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li jiġu riveduti ċertu speed limits partikolarment f’żoni fejn se jsir użu minn speed guns?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Awtorità tat-Trasport issegwi mal-iSpeed Management Policy and Technical Guidance Manual li jinkludi l-metodoloġija ta' kif jiġu eżaminati li-speed limits tat-toroq arterjali u dawk distributorji. Il-polza tinsab fuq il-website uffiċċjali tal-Awtorità tat-Trasport.

https://www.transport.gov.mt/strategies/road-safety/speed-management-1348


(Kopja tal-website qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra).
Speed limits ezistenti jiġu riveduti meta f’każ li ssir road traffic accident analysis jew proġetti infrasttruturalli kbar u jkunu fl-stadju tal-ippjannar u d-disinn ta’ toroq.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 1/6/2022 04:34:35 PM - PQ ID 363A03F8A6EE8657C125884E002D27F7