Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
1034
Data:
26/05/2022
Seduta:
13 - 01/06/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Bormla – Triq San Franġisk u triq fil-madwar - xogħlijiet

 

L-Onorevoli CHRIS AGIUS staqsa lill-Onorevoli AARON FARRUGIA (Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali):
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li t-triq ewlenija fejn il-Kottonera u l-madwar u ċjoè Triq San Franġisk f’Bormla tingħata wiċċ? Jekk fl-affermattiv, jista’ jagħti indikazzjoni meta?

 

Tweġiba:
Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jirreferi għat-tweġiba tal-mistoqsija numru 1025.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 1/6/2022 04:34:34 PM - PQ ID 5B39CFDEB426A2A3C125884E003262AE