Leġiżlatura
XIV
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
681
Data:
20/05/2022
Seduta:
9 - 24/05/2022 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Enemalta – rapport intern dwar il-wind farm fil-Montenegro

 

L-Onorevoli MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill-Onorevoli MIRIAM DALLI (Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża):
B'risposta għall-Mistoqsija Parlamentari 19043 tat-13-il Leġiżlatura, fil-15 ta' Frar 2021, il-Ministru kienet infurmat lill-Kamra li r-rapport intern li għamlet l-Enemalta dwar il-proċess tal-wind farm fil-Montenegro ġie mgħoddi lill-Pulizija, u għaldaqstant tista' issa l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' dan ir-rapport?

 

Tweġiba:
Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba mogħtija għall-Mistoqsija Parlamentari 19043 fit-13-il Leġiżlatura.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 25/5/2022 09:41:50 AM - PQ ID 016164CE450CCDC4C1258848004E30F4