Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
23497
Data:
24/11/2021
Seduta:
525 - 29/11/2021 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Malta Gaming Authority – lista ta’ sponsorships

 

L-Onorevoli RYAN CALLUS staqsa lill-Onorevoli SILVIO SCHEMBRI (Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija):
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-isponsorships kollha li tat il-Malta Gaming Authority minn Marzu 2013 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Kemm kien l-ammont, lil min, id-data u l-iskop tas-servizz jew prodott u min approva tali sponsorship?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li t-taghrif ghadu qed jingabar u t-twegiba tinghata f’seduta ohra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 29/11/2021 04:31:48 PM - PQ ID B499F345388E7577C1258797003A191C