Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
22688
Data:
27/10/2021
Seduta:
507 - 01/11/2021 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Constant Glucose Monitors – roll out

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli CHRIS FEARNE (Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa):
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjan tar-roll out sena b’sena tal-Constant Glucose Monitors għall-pazjenti ta’ ’l fuq minn 16-il sena?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant illi preżentament l-Constant Glucose Monitors qed jagħmlu użu minnhom dawk li għandhom d-Dijabete’ tat-tip 1 u li l-eta’ tagħhom hija ta’ 16 il-sena jew inqas. Fl-2022 dawn jibdew jingħataw lil dawk ta’ bejn is-17 il-sena u l-21 sena u li jsofru mid-dijabete’ tat-tip 1. Il-pjan hu illi fis-sena ta’ wara tiġi estiża għall-pazjenti kollha ta’ kull eta’ bid-dijabete tat-tip 1.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 1/11/2021 09:41:15 AM - PQ ID 7911FFC8F296DBCEC125877B003F88F9