Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
22687
Data:
27/10/2021
Seduta:
507 - 01/11/2021 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Mediċina Avonex Interferon

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli CHRIS FEARNE (Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa):
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għalfejn il-mediċina Avonex Interferon ma baqgħetx fil-format ta' pen injector? Meta se terġa' tiġi introdotta l-pen injector? Il-Ministru huwa konxju li n-nuqqas tal-pen injector qed itellef pazjenti mill-indipendenza tagħhom?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-mediċina Interferon beta – 1a solution tista’ tiġi amminstrata forma ta’ pre-filled syringe jew pre-filled pen jew cartridge li huma kollha self-injectable biex il-pazjenti jkunu jistgħu jinjettaw lilhom infushom huma stess.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 1/11/2021 09:41:15 AM - PQ ID 2055A0E16FD0125BC125877B003F7480