Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
7963
Data:
23/11/2018
Seduta:
174 - 28/11/2018 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Asset Management Bureau

 

L-Onorevoli CLAUDIO GRECH staqsa lill-Onorevoli OWEN BONNICI (Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali):
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont dettaljat tax-xogħol li wettaq l-Asset Management Bureau fl-2018?

 

Tweġiba:
Ninsab infurmat li matul l-2018, l-Uffiċċju għall-Irkupru tal- Assi (Asset Recovery Bureau) bena direttorat li hu responsabbli mill-operat; beda jħarreġ l-uffiċjali tiegħu u beda jopera fl- 20 t’Awwissu 2018. Bejn l-20 ta’ Awwissu sat-23 ta’ Novembru 2018, kien hemm erbatax-il Każ (14) ġdid ta’ ffriżar.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 29/11/2018 08:27:29 AM - PQ ID 44C41ABF5E380B8DC125834E00314E5C