Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16104
Data:
23/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ħal Balzan – toroq

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli IAN BORG (Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali):
B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 15946 u 12961, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol li sar fi Triq il-Ferrovija l-Antika u Triq il-Wied? Jista’ jgħid jekk ix-xogħol li beda fl-2019 tlestiex?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor Interpellant li t-tagħrif mitlub qiegħed jinġabar.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:23 PM - PQ ID 00273D6338BDFACFC12585AE0032B7B5