Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16085
Data:
21/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Enemalta – ftehim iffirmat ma’ kumpaniji

 

L-Onorevoli JASON AZZOPARDI staqsa lill-Onorevoli MICHAEL FARRUGIA (Ministru għall-Enerġija u Immaniġġar tal-Ilma):
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kwalunkwe u kwalsiasi ftehim iffirmat bejn l-Enemalta u s-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jingħataw separatament?

 

Tweġiba:
Nirreferi lill-Onorevoli Interpellant għar-risposta li tajt għall-Mistoqsija Parlamentari numru 16051.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:21 PM - PQ ID 3A980654DA48B022C12585AC0035259C