Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16100
Data:
23/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju tas-Saħħa

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli CHRIS FEARNE (Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa):
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 16031, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kienx jaf dwar il-każ taż-żewġt aħwa fir-rwol ta’ Chief Nursing Manager (Scale 5) u Senior Nursing Manager (Scale 6) fl-Isptar Monte Carmeli? Jekk iva, jaħseb li din ir-realtà hija ġusta speċjalment meta hija fi ksur tal-kodiċi tat-tmexxija tas-Servizz Pubbliku? Jista’ jgħid x’biħsiebu jagħmel fuq dan il-każ?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi dwar il-ka¿ imsemmi minnha jirri¿ulta illi s-Senior Nursing Manager ġie promoss għal din il-kariga wara sejħa għal applikazzjonijiet li ħarġet mill-Ministeru għas-Saħħa għal Senior Nursing Managers.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:18 PM - PQ ID 33CCB49BCF376D50C12585AE0032158C