Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16079
Data:
21/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ħsara fis-serer kawża tal-maltemp – ħlas lill-bdiewa

 

L-Onorevoli EDWIN VASSALLO staqsa lill-Onorevoli ANTON REFALO (Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali):
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 16054, jista' l-Ministru jgħid x'qed iżomm lill-Ministeru milli jkompli jħallas l-ammont totali tal-għotja li biha 106 bidwi jkunu jistgħu jingħataw il-benefiċċju imwiegħed lilhom?

 

Tweġiba:
Ngħarraf lill-Onorevoli Interpellant li sakemm il-bdiewa ma jippreżentawx l-irċevuti tax-xogħlijiet rispettivi lill-Ministeru, il-ħlasijiet għall-benefiċċji dovuti lilhom ma jkunux jistgħu jiġu mħallsa.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:10 PM - PQ ID D5B0F71C69C8A926C12585AC0027F4A2