Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16102
Data:
23/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Pazjenti f’long term care

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli MICHAEL FALZON (Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali):
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 15662 li oriġinarjament saret lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa u l-mistoqsija parlamentari 15956 u jgħid kemm daħlu pazjenti f’long term care fil-perjodu bejn Jannar 2020 u d-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija?

 

Tweġiba:
Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba li tajt għall-mistoqsija parlamentari 16059.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:10 PM - PQ ID 1A1E94F845865676C12585AE00326ABF