Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16099
Data:
22/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol - konsulenti

 

L-Onorevoli CLYDE PULI staqsa lill-Onorevoli OWEN BONNICI (Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol):
Jista’ l-Ministru jwieġeb b’mod sħiħ id-diversi domandi li saru, inkluż din l-istess domanda, li qed jitolbuh biex jgħid minn meta ġie fdat bid-dekasteru tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, min kienu dawk il-konsulenti kollha mingħajr ebda esklużjoni, inkluż dawk fuq position of trust, contract of service u contract for service, u li jaqgħu taħt il-kappa tal-Ministeru tiegħu inkluż is-Segretarju Parlamentari, is-Segretarju Permanenti, id-direttorati u l-bordijiet, kunsilli u awtoritajiet, li spiċċaw mill-kariga u min kienu dawk li bdew, kemm ilu Ministru hu? Għal kull wieħed minnhom, jista’ jgħid x’tip ta’ konsulenza/xogħol qed jagħmel? Xi kwalifiċi u esperjenza għandu? X’pakkett finanzjarju, inkluż perkaċċi, ngħata? Kemm-il siegħa mistennija li jaħdmu f’kull każ? Meta bdew, meta spiċċaw u għal-liema tul ta’ żmien ġie mogħti lilhom il-kuntratt?

 

Tweġiba:
L-Informazzjoni għadha qed tinġabar.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:03 PM - PQ ID 093AB33D113D2224C12585AD00518E48