Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16092
Data:
22/07/2020
Seduta:
364 - 27/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol – bordijiet, kunsilli, awtoritajiet u sotto kumitati

 

L-Onorevoli CLYDE PULI staqsa lill-Onorevoli OWEN BONNICI (Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol):
Jista’ l-Ministru jagħti lista sħiħa tal-bordijiet, kunsilli, awtoritajiet u sotto kumitati tagħhom li jaqgħu taħt il-kappa tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol? Jista’ jgħid min huma l-persuni li servew u jservu f’kull waħda minn dawn l-entitajiet mill-2013 ‘il hawn? Għal kull wieħed minnhom, jista’ jgħid xi kwalifiċi u esperjenza għandu? X’pakkett finanzjarju, inkluż perkaċċi ngħata? Meta bdew, meta spiċċaw u għal-liema tul ta’ żmien ġie mogħti lilhom it-terminu ta’ ħatra?

 

Tweġiba:
L-Informazzjoni għadha qed tinġabar.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 27/7/2020 04:33:03 PM - PQ ID 470542B1D309FCA9C12585AD004C659B