Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15984
Data:
07/07/2020
Seduta:
362 - 21/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Persuni ntitolati għall-pensjoni li jaħdmu part-time bħala xogħol ewlieni

 

L-Onorevoli IVAN BARTOLO staqsa lill-Onorevoli MICHAEL FALZON (Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali):
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li jaħdmu part-time bħala x-xogħol ewlieni u prinċipali tagħhom u huma intitolati għall-pensjoni?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li, skont informazzjoni li għandu d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, in-numru ta’ persuni li jaħdmu part-time u li jibbenefikaw mill-pensjoni kontributorja għall-Irtirar jammonta għal 604.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/7/2020 04:31:28 PM - PQ ID 2210D7D30944BA6FC125859E00354DD7