Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15834
Data:
01/07/2020
Seduta:
362 - 21/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali - first aiders kwalifikati

 

L-Onorevoli CLAUDIO GRECH staqsa lill-Onorevoli JOSÈ HERRERA (Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali):
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm First Aiders kwalifikati fil-Ministeru u fid-dipartimenti/entitajiet kollha li jaqgħu taħtu u jaqsam l-informazzjoni skont id-dipartiment/entità rispettiva?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li hemm 88 First Aiders ċertifikati fi ħdan id-dekasteru tiegħi.


L-informazzjoni skont id-dipartiment/entità rispettiva tinsab hawn taħt:Isem tad-Dipartiment/EntitàTotal ta’ first aiders ċertifikati
Heritage Malta29
Spazju Kreattiv1
Valletta Cultural Agency2
Malta Philharmonic Orchestra8
Id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali 9
Id-Direttorat tal-Kultura1
Id-Direttorat tar-Restawr23
Arkivji Nazzjonali ta’ Malta5
Malta Libreries3
Festivals Malta4
Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali3

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/7/2020 04:31:25 PM - PQ ID 4AF0DAB7CBD8BA1DC1258598002D3244