Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15979
Data:
07/07/2020
Seduta:
362 - 21/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Tobba u Nurses li rriżenjaw

 

L-Onorevoli IVAN BARTOLO staqsa lill-Onorevoli CHRIS FEARNE (Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa):
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm irriżenjaw tobba u nurses bejn l-2017-2019? Kemm kien l-ammont ta' tobba u nurses li ġew ingaġġati flokhom?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi bejn l-2017 u l-2019 kien hemm 155 infermier u 69 tabib li rreżenjaw filwaqt li fl-istess perjodu ġew ingaġġati 612 il-infermier u 284 tabib.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/7/2020 04:31:18 PM - PQ ID 0FE0496217EABE56C125859E00351D3C