Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15835
Data:
01/07/2020
Seduta:
362 - 21/07/2020 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali - first aiders kwalifikati

 

L-Onorevoli CLAUDIO GRECH staqsa lill-Onorevoli IAN BORG (Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali):
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm First Aiders kwalifikati fil-Ministeru u fid-dipartimenti/entitajiet kollha li jaqgħu taħtu u jaqsam l-informazzjoni skont id-dipartiment/entità rispettiva?

 

Tweġiba:
Ninforma lil Onor. Interpellant li skont l-informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet, entitajiet u dipartimenti hija kif murija fit-tabella segwenti;
Dipartiment / Entita' / Agenzija:
kemm hemm first aiders ċertifikati skont id-dipartiment/entità rispettiva?
Infrastructure Malta
3
Lands Authority
25
Estate Management
18
Corporate Services
2
Finance
1
Contracts
3
Enforcement, Inspectorate & Compliance
1
Joint Office
4
GHRC
2
Projects Malta
5
Projects Plus
1
BAAI
1
MATS LTD.
20
MATS LTD. - Management
1
MATS LTD. - Administration
6
MATS LTD. - Operations
7
MATS LTD. - Technical
4
MATS LTD. - AIM
1
MATS LTD. - Drivers
1
Yachting Malta Ltd.
1
Transport Malta
19
Merchant Shipping Directorate
2
Ports & Yachting Directorate
4
Land Transport Directorate
5
Civil Aviation Directorate
2
Enforcement Unit
2
Corporate Services Directorate
1
TM Gozo
1
Integrated Transport Stategy Directorate
2
MTIP
91
Financial Management Directorate
7
People Management Directorate
5
Policy Development and Programme Implementation Directorate
1
Office of the CIO
2
Project Design and Engineering Directorate
2
Manufacturing and Services Directorate
18
Office of the Permanent Secretary
2
Project Monitoring Unit
1
Marine and Storm Water Unit
24
Ministerial Procurement Unit
1
Project Implementation Directorate
14
DGSS - Security Section
12
Occupational Health and Safety Unit
2

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 21/7/2020 04:31:15 PM - PQ ID 660686AA497D1B2EC1258598002D3167