Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15964
Data:
07/07/2020
Seduta:
359 - 15/07/2020 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
It-Tieni Fibre-Optic Cable bejn Malta u Għawdex

 

L-Onorevoli KEVIN CUTAJAR staqsa lill-Onorevoli SILVIO SCHEMBRI (Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar):
Jista' l-Ministru jgħid l-istadju li fih waslu x-xogħlijiet fuq it-tieni fibre-optic cable bejn Malta u Għawdex u meta hu maħsub li dan se jibda jiffunzjona?

 

Tweġiba:

Ninforma lill Onorevoli interpellant illi din l-informazzjoni ser tinghata f’ seduta ohra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 15/7/2020 09:31:46 AM - PQ ID DA22329A55E0EBFFC125859E00336974