Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15963
Data:
07/07/2020
Seduta:
359 - 15/07/2020 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Servizz ta’ Cargo bejn Għawdex u l-Belt Valletta

 

L-Onorevoli KEVIN CUTAJAR staqsa lill-Onorevoli CLINT CAMILLERI (Ministru għal Għawdex):
Jista' l-Ministru jgħid jekk hux beħsiebu jerġa’ jdaħħal servizz ta' vapur tal-cargo bejn Għawdex u ż-żona tal-Belt Valletta? Jista' jgħid ukoll sarux studji dwar l-impatt ekonomiku u soċjali fuq Għawdex rigward il-perjodu li fih ma baqax jitħaddem dan is-servizz?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li dan il-Gvern qed jieħu nkonsiderazzjoni l-interessi tal-istakeholders kollha.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 15/7/2020 09:31:40 AM - PQ ID 0D099653509A1D64C125859E00335CDA