Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
16033
Data:
10/07/2020
Seduta:
359 - 15/07/2020 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Sptar Monte Carmeli - pazjenti

 

L-Onorevoli MARIO GALEA staqsa lill-Onorevoli CHRIS FEARNE (Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa):
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx il-ħsieb li pazjenti li ilhom snin twal l-Isptar Monte Carmeli u kienu jmorru ftit jien bil-leave għand xi membru tal-familja tagħhom jerġgħu jibdew jitħallew imorru għaliex issa ladarba il-miżuri tal-COVID-19 ġew rilaxxati, dan qed ikun ta' detriment għas-saħħa mentali tagħhom?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi issa li l-miżuri tal-Covid-19 ġew rilaxxati, il-pazjenti ser jerġgħu jibdew jitħallew imorru ftit jiem bil-leave. Dan isir f’parametri li jissalvagradwaw il-pazjent.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 15/7/2020 09:31:35 AM - PQ ID E166DD0AD7B96C27C12585A1001F826A