Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15822
Data:
01/07/2020
Seduta:
359 - 15/07/2020 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Swiss Leaks – taxpayers Maltin investigati

 

L-Onorevoli CLAUDIO GRECH staqsa lill-Onorevoli EDWARD SCICLUNA (Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji):
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ taxpayers Maltin li ġew investigati b’rabta mal-Swiss Leaks u jgħid kemm minnhom ġew konklużi, kemm ġew irkuprati flus u kemm għad hemm każijiet pendenti?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi kien hemm sitta u disgħin (96) kaz ta’ taxpayers Maltin li ġew investigati b’rabta mas-Swiss Leaks.

Minn dawn, erbgħa u disgħin (94) kaz gew konkluzi u ġiet irkuprata is-somma ta’ Euro 13,422,115.

Għad hemm zewġ (2) kazijiet li għadhom pendenti.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 15/7/2020 09:31:30 AM - PQ ID B3F2587988CA3A9DC1258598002A85E2