Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
11351
Data:
02/10/2019
Seduta:
250 - 07/10/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Stallazzjoni ta’ lift fi flat tal-Gvern

 

L-Onorevoli DAVID AGIUS staqsa lill-Onorevoli MICHAEL FALZON (Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali):
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser isir il-lift fil-flat tal-Gvern li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi l-installazzjoni tal-lift li d-dettalji tiegħu qegħdin jingħataw separatament, qiegħda ssir bħala parti minn proġett ko-finanzjat minn Fondi Ewropej illi ser iwassal biex 900 familja jibbenefikaw mill-installazzjoni ta’ 110 lift. Ix-xogħlijiet ta’ installazzjoni ta’ lift f’din il-blokka għaddejjin fil-preżent.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 7/10/2019 04:43:44 PM - PQ ID C087897EA68CE651C1258487003E1CC0