Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
10729
Data:
25/06/2019
Seduta:
248 - 10/07/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ċittadella – latrini pubbliċi aċċessibli għall-persuni b’diżabilità

 

L-Onorevoli CHRIS SAID staqsa lill-Onorevoli MICHAEL FALZON (Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali):
Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità ħaditx passi biex il-latrini pubbliċi kollha li jinsabu ġewwa ċ-Ċittadella jkunu aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità? Dan peress li meta sar il-proġett taċ-Ċittadella mhux il-latrini pubbliċi kollha tranġaw biex ikunu aċċessibli għall-persuni b'diżabilità?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant illi t-tweġiba ser tingħata f’seduta oħra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 10/7/2019 04:32:43 PM - PQ ID 47BEC6325BB0D994C12584240040BB30