Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
10678
Data:
24/06/2019
Seduta:
248 - 10/07/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali - għarfien fuq traffikar ta' persuni

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli MICHAEL FALZON (Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali):
B'referenza għar-rapport “Trafficking in Persons Report” maħruġ mill-US State Department 2019, jista' l-Ministru jgħid jekk teżistix jew hemmx pjan li tinħoloq, kollaborazzjoni interministerjali bejn il-Ministeru tiegħu u Ministeri oħra? Jista' jindika liema huma dawn il-Ministeri?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, din il-funzjoni tinqeda permezz tal-Human Trafficking Stakeholders’ Taskforce, fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 10/7/2019 04:32:42 PM - PQ ID 7C136699DA0732CBC1258423003F9548