Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
10677
Data:
24/06/2019
Seduta:
248 - 10/07/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ministeru għal Għawdex - għarfien fuq traffikar ta' persuni

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli JUSTYNE CARUANA (Ministru għal Għawdex):
B'referenza għar-rapport “Trafficking in Persons Report” maħruġ mill-US State Department 2019, tista' l-Ministru tgħid jekk teżistix jew hemmx pjan li tinħoloq, kollaborazzjoni interministerjali bejn il-Ministeru tagħha u Ministeri oħra? Tista' tindika liema huma dawn il-Ministeri?

 

Tweġiba:
Ninforma lill-Onor. Interpellant li din il-funzjoni tinqeda permezz tal-Human Trafficking Stakeholders’ Taskforce fi ħdan il-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 10/7/2019 04:32:37 PM - PQ ID C30F604E8D46E493C1258423003F9475