Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
10690
Data:
25/06/2019
Seduta:
248 - 10/07/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Delegazzjoni fil-Libja - individwu

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli CARMELO ABELA (Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ):
Jista' l-Ministru jgħid x'inhu xogħol tal-individwu li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament? X'kien ir-rwol tal-individwu fid-delegazzjoni li żaret il-Libja fit-18 ta' Ġunju 2019? X'kien l-iskop ta' din iż-żjara? Minn min kienet magħmula d-delegazzjoni?

 

Tweġiba:
Nitlob lill-Onor. Interpellanta biex tirreferi għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 10689.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 10/7/2019 04:32:33 PM - PQ ID BE21917E800CD528C1258424001D1B7D