Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
869
Data:
12/07/2017
Seduta:
20 - 19/07/2017 06:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ċittadini ta’ Malta impjegati mal-istituzzjonijiet Ewropej

 

L-Onorevoli CLYDE PULI staqsa lill- HELENA DALLI (Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza):
Tista’ l-Ministru tgħid kemm hemm ċittadini ta' Malta impjegati mal-Istituzzjonijiet, Korpi Konsultattivi u Aġenziji tal-Unjoni Ewropea, fejn huma hekk impjegati u kemm minnhom huma permanenti u kemm temporanji?

 

Tweġiba:
Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-informazzjoni mitluba mill-Onor. Interpellant. Din l-informazzjoni hija miġbura strettament skont ir-regoli li jirrigwardjaw il-Protezzjoni tad-Data, liema regoli jistipulaw li din l-informazzjoni qed tingħata biex ikun hemm aġġornament fl-ingaġġ ta’ċittadini Maltin mal-istituzzjonijiet Ewropew u ma tistax tintuza għal finijiet oħra.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta: PQ 869_Cittadini impjegati mal-istituzzjonijiet Ewropej.xlsxPQ 869_Cittadini impjegati mal-istituzzjonijiet Ewropej.xlsx

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 07/19/2017 07:10 PM - PQ ID 904606DBBDA4FE17C125815B003D507C