Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
15946
Data:
06/07/2020
Seduta:
357 - 14/07/2020 09:00 AM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Ħal Balzan – Infrastruttura Malta - toroq

 

L-Onorevoli CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill-Onorevoli IAN BORG (Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali):
Jista' l-Ministru jgħid liema huma t-toroq li saru minn Infrastruttura Malta f’Ħal Balzan fil-perjodu bejn l-2018 u meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija?

 

Tweġiba:
Nirreferi għat-tweġiba tal-Mistoqsija Parlamentari 12961 li saret mill-istess Onor. Interpellant f’Seduta 307.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 14/7/2020 09:30:53 AM - PQ ID 75DECB0D2270C5B2C125859D0024C979