Leġiżlatura
XIII
Kategorija
ORAL
Mistoqsija Numru:
8460
Data:
24/01/2019
Seduta:
200 - 20/02/2019 04:00 PM
Seduta Interim:
-
Titlu: 
Baġit 2019 - Kampanja Pubbliċitarja

 

L-Onorevoli JASON AZZOPARDI staqsa lill-Onorevoli JOSEPH MUSCAT (Prim Ministru):
Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 7448 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid kif, kemm u lil min jew lil liema media, saret l-ispiża tal-kampanja pubbliċitarja tal-Baġit 2019?

 

Tweġiba:
Ngharraf lill-Onor. Interpellant li l-ispiża fuq il-kampanja pubbliċitarja tal-Budget 2019 kienet ta €65,719.27. Din tkopri spejjeż marbuta ma’ reklami u avvizi informattivi fuq gazzetti, televiżjoni, radju u online.

L-ispiża fuq reklami fuq Google, Facebook u Instagram kienet ta’ €33,701.27 filwaqt li l-ispiza fuq reklami u avvizi informattivi fuq TVM, Net TV, One Group, Times of Malta, The Malta Independent, Lovin Malta, Malta Today, Bay Radio, Torca u Kulħadd kienet ta’ €32,018.

 

Dokumenti annessi mal-mistoqsija:

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra:

Dokumenti annessi mar-risposta:

 
 

FAQ | About us | Disclaimer | Contact Us* | Privacy Policy | Copyright | House of Representatives* | GOV.MT* | Help | Sitemap

* These links take you to an external site

 

 

L-aħħar bidla: 20/2/2019 04:47:26 PM - PQ ID 2C7993B4FB122F03C125838C0023798D